Myšlienku organizovať na východe Slovenska Medzinárodný festival mládežníckych orchestrov a zborov sa zrodila ako výsledok spolupráce Sláčikového orchestra Musica Iuvenalis s Federáciou Eurochestries z Francúzska. Tá organizuje podobné festivaly už 20 rokov v celej Európe, Rusku, Čine a Kanade a pravidelným účastníkom týchto festivalov predovšetkým vo Francúzsku bola práve Musica Iuvenalis.

Myšlienka sa pretavila v skutočnosť v roku 2009, kedy sa uskutočnil prvý ročník festivalu s príznačným názvom Šengenský poludník.

Festivaly pod záštitou Federácie Eurochestries spájajú prostredníctvom festivalových stretnutí a klasickej hudby mladých ľudií vo veku 14-26 rokov z oboch strán "šengenskej" hranice, ktorá nanovo rozdelila Európu a svet.

Festivaly sú priestorom na vzájomné stretávanie sa mladých umelcov, spoznávanie tradícií, kultúry, výmenu skúsenosti, ale aj spoločnú tvorivú činnosť. Festivalové koncerty prinášajú klasickú hudbu na netradičné miesta a do miest, kde sa s ňou ľudia streávajú výnimočne.

Počas festivalu vzniká veľký medzinárodný orchester a zbor, ktorý pripravuje koncertný program pre záverečné koncerty festivalu pod vedením skúsených dirigentov z celého sveta. Vytvorenie umeleckého centra festivalu v meste Košice je ideálnym spôsobom medzinárodnej propagácie mesta ako Európskeho hlavného mesta kultúry 2013.

IGOR DOHOVIČ, umelecký vedúci Musicy Iuvenalis a riaditeľ festivalu