Festival žije a bude žiť

Koniec júna a začiatok júla patrí v Košiciach a ďalších mestách východného Slovenska mladým hudobníkom, ktorí tu v tomto roku už šiestykrát zakreslia do mapy netradičný poludník. Medzinárodný festival mládež- níckych orchestrov a zborov Šengenský poludník, podujatie jedinečné nielen v slovenskom, ale aj stredoeurópskom meradle je tu opäť, aby prostredníctvom stretávania sa a spoločného muzicírovania prinieslo výnimoč- né koncerty, zaujímavých hostí, ale predovšetkým aby búral nezmyselné hranice. O tom, aké bude podujatie organizované Sláčikovým orchestrom Musica Iuvenalis, hovoríme s riaditeľom festivalu Igorom Dohovičom.

Šengenský poludník vstupuje do šiesteho ročníka. Prípravy určite neboli jednoduché... Vlani som hovoril o tom, že som rád, že sme napriek vý- razným finančným problé- mom, mohli ziorganizovať jubilejný piaty ročník. Presne tú istú vetu môžem zopakovať znova. Prípravy neboli jednoduché a snáď boli aj najťažšie v doterajšej histórii festivalu Napriek tomu sme tu a radosť z hudby ideme rozdávať ďalej. Festival žije a bude žiť, aj vďaka stabilným partnerom – Košickému samosprávnemu kraji, Mestu Košice, aj Ministerstvu kultúry SR a ďalším. Ale žije hlavne kvôli našim poslucháčom a divákom, ktorí nás neustále podporujú svojim veľkým záujmom o festivalové koncerty.

Festival každoročne prináša zaujímavých hostí, ale aj zaujímavé miesta koncertov. Podarilo sa aj v tomto roku zachovať túto tradíciu? Predstaví sa samozrejme Musica Iuvenalis, pre ktorú má festival v tomto roku zvláštny význam. Je totiž súčasťou osláv 50. narodenín orchestra. Ostatných hostí diváci zväčša poznajú z predchádzajúcich ročníkov. Chýbať nebude Ná- rodný mládežnícky orchester #VIRTUOSO, ktorý mal na minuloročnom festival svoju veľkú koncertnú premié- ru a za rok svojho pôsobenia priniesol veľmi silný vietor v rámci hudobného školstva na Slovensku. Predstavia sa miešané zbory Ad Libitum z Poľska a Cantus z Ukrajií- ny, pride aj Komorný súbor sólistov mesta Užhorod a chý- bať nebudú tradiční domáci “hostia”, tanečný dychový orchester Klasik Band a Zbor sv. Cecílie. Novým a určite zaujímavým hosťom budú dve netradičné kvartetá z Miskolca – saxofónové a trombónové, ktoré prídu so zaujímavým programom starších aj novších známych skladieb v netradič- nom aranžmáne. A koncerty? Na mapu festivalových miest pribudne obec Baška, niekoľ- ko koncertov sa znova uskutoční vo Vysokých Tatrách, po niekoľkých rokoch sme obnovili spoluprácu s maďarským Miskolcom a tradične jeden z koncertov bude aj v ukrajinskom Užhorode. Napriek všetkým problémom sme aj v tomto roku zachovali tradí- ciu a vstup na všetky koncerty bude voľný. Tradične najsilnejším zážitkom bývajú dva koncerty festivalu - otvárací a záverečný. O tom minuloročnom opát Rádu Premonštrátov Ambróz Martin Štrbák povedal: “Dnes sme boli v nebi,”

Čo prinesú tieto koncerty v tomto roku? Oba koncerty sa uskutočnia v asi najlepšom a atmosférou najbohatšom kostole regió- nu – v Kostole Premonštrátov a podporia hlavnú myšlienku festivalu – spájanie a spoločné muzicírovanie mladých umelcov a muzikantov. Na Otváracom koncerte sa predstaví už známe #VIRTUOSO zložené z viac ako 60 mladých muzikantov z celého Slovenska. V spojení s orchestrom MUSICA IUVENALIS sa v jednej chvíli na javisku predstaví viac ako sto muzikantov, nabitých energiou a pripravených sa s ňou podeliť s každým. Som veľmi rád, že po Brucknerovom Te deum, Mozartovej Korunovačnej omši a Verdiho Requiem prinesieme na záverečnom koncerte ďalšie výnimočné dielovej svetovej hudobnej literatúry – slávnostnú omšu Petite messe solennelle Gioacchina Rossiniho. Tentokrát bude účinkovať „len“ veľ- ký Medzinárodný zbor „Šengenský poludník“ so sólistami Luciou Knotekovou, Gabrielou Hübnerovou, Petrom Bergerom a Mariánom Lukáčom v sprievode dvoch koncertných klavírov a harmónia (originálna inštrumentácia G. Rossiniho), ktoré sa rozozvučia pod rukami Júlie Grejtákovej, Kateryny Trofymovych, a Viliama Gurbaľa. Obsadenie koncertu sľubuje absolútny vrchol a mimoriadny umelecky zážitok. Na záver obligátna otázka. S čím bude po skončení festivalu spokojný jeho riaditeľ? Verím, že festivalové koncerty navštívi opäť množstvo divákov, ktorí budú odchádzať spokojní a naplnení pozitívnou energiou z hudby interpretovanej mladými ľuďmi. Za mladých umelcov môžem sľúbiť, že určite predvedú to najlepšie, čo sa v nich skrýva a budú sa chcieť úplne odovzdať divákovi. Účastníkom festivalu želám samozrejme nádherné dni plné hudby, ale aj vytvárania nových priateľ- stiev, dni, plné krásnych zá- žitkov pri spoznávaní nášho výnimočného regiónu. Dúfam, že aj tento ročník potvrdí zmysel festivalu a rady divákov a priaznivcov Šengenského poludníka sa opäť rozšíria.

Vysoké Tatry festivalu prajú

Spojenie Vysoké Tatry a Šengenský poludník úspešne funguje už od premiérového ročníka festivalu. Vďaka spolupráci s mestom Vysoké Tatry sa festivalové koncerty stali neoddeliteľnou súčasťou programu Tatranského kultúrneho leta. Pre zahraničných hostí festivalu bývajú návštevy jedné- ho z najkrajších kútov Slovenska nezabudnuteľným zážitkom. Hoci tatranské koncerty majú svoje osobitosti. Nevyspytateľné hory za päť ročníkov festivalu ukázali takmer všetky svoje tváre.

Organizátori festivalu dodnes spomí- najú na jeden z prvých koncertov v roku 2009, keď si francúzsky symfonický oerhester z Niortu naplno „vychutnal“ tatranský vietor a len štipce zachraňovali noty na stojanoch počas koncertu v parku pod hotelom Grand v Starom Smokovci. Chlapci zo zboru Ladya z ruského Togliatti si o dva roky neskôr užili poriadnu tatranskú búrku a napokon koncert dospievali tak, že divákov ukryli priamo po strechu altánku v Tatranskej Lomnici. Vynikajúcu atmosféru majú aj koncerty v Kostole sv. Petra a Pavla v Novom Smokovci, ktorý ponúka vynikajúcu akustiku a koncerty speváckych zborov v ňom sú pre divákov neopakovateľným zážitkom. „Veríme, že aj v tomto roku nás Tatry prichýlia a že počas piatich tohtoročných koncertov opäť potešíme turistov i domá- cich divákov krásnym zážitkom s hudbou našich festivalových hostí,“ hovorí riaditeľ festivalu Igor Dohovič.

ŠENGENSKÝ POLUDNÍK V RÁMCI TATRANSKÉHO KULTÚRNEHO LETA

Nedeľa 29. júna 2014 o 19:00 Kongresová sála Grand hotela Bellevue, Horný Smokovec Národný mládežnícky orchester #VIRTUOSO Slovensko PROGRAM 1. H. Purcell – Festival Rondeau zo suity Abdelazer 2. A. Vivaldi – Jar zo Štyroch ročných období 3. A. Vivaldi – Symfónia in h - moll 4. J. Sibelius – Andante festivo 5. J. Haydn – Detská symfónia – 1. a 3. časť 6. P. Martin – Sovetto 7. D. Šostakovič – Valčík zo suity č. 2 8. H. Giraud - Pod strechami Paríža 9. K. Jerkins - Palladio 10. E. Morricone – Vtedy na Západe 11. K. Badelt - Piráti z Karibiku 12. A. Piazzolla - Tango