Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Košice, Slovensko

Mládežnícky sláčikový orchester Musica Iuvenalis vznikol v roku 1964 pri vtedajšej Ľudovej škole umenia na Sverdlovovej ulici, momentálne ZUŠ Hlavná 68. Členmi orchestra sú predovšetkým amatéri – študenti stredných a vysokých škôl, pracujúci. Počas svojej histórie získal orchester mnoho ocenení po celom svete. Orchester reprezentuje na koncertoch a festivaloch v Českej republike, bývalej Juhoslávii, Poľsku, Maďarsku, Nemecku, Číne, Ukrajine, Španielsku, Francúzsku, Japonsku, Rakúsku, Filipínach a v Škótsku. Jeho život je úzko spätý s hudobným dianím mesta Košice a východoslovenského kraja. Je hlavným organizátorom mnohých hudobných podujatí a festivalov – Rocková a Klasická hudba sa nevylučujú, Opera ako ju nepoznáme, Festival Košická Opereta, Medzinárodný festival  mládežníckych orchestrov a zborov Šengenský poludník. Orchester sa významným spôsobom zapájal aj do projektov cezhraničnej spolupráce v grantových programoch EU, významná je aj  spolupráca s Federáciou Eurochestries z Francúzska.

Umelecký vedúci a dirigent: Igor Dohovič