15.45 – Kostol Božieho milosrdenstva, sídlisko KVP

Chlapčenský zbor Mukačevskej zborovej školy, Ukrajina

v spolupráci so Spojenou školou sv. Košických mučeníkov

18.30 – Kaviareň „Od srdca“, Hlavná ul., Košice, (pri Nám. Maratónu Mieru

Sláčikový orchester MUSICA IUVENALIS, Košice, Slovensko