15.45 – Kostol Božieho milosrdenstva, sídlisko KVP, Košice

OTVÁRACÍ KONCERT

Sliezsky komorný zbor AD LIBITUM, Cieszyn, Poľsko

v spolupráci so Spojenou školou sv. Košických mučeníkov

20.45 – Verejná knižnica J.Bocatia, nádvorie Barkóczyho paláca, Hlavná 48, Košice

SVIEČKOVÝ KONCERT

Sliezsky komorný zbor AD LIBITUM, Cieszyn, Poľsko