Musica Iuvenalis, ZUŠ M. Hemerkovej, Hlavná 68, 040 01 Košice | +421 905 215 828, +421 917 489 642 | igor@dohovic.com