Školský  orchester Klasik band Základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach vznikol v školskom roku 2007 / 2008. Založili ho manželia – uč. Mgr. art. Ján SAMSELY a uč. Mgr. art. Monika SAMSELYOVÁ, ktorí na tejto škole vyučujú hru na dychové nástroje. Za ich pôsobenia sa vyprofiloval na teleso s 25 členmi, ktorí svojou usilovnosťou, pravidelnými účasťami na skúškach a záujmom o takýto štýl hudby tvoria pevný kolektív. V orchestri je zastúpenie nástrojov – saxofóny, flauty, trúbky, pozauny, klávesy, bicie nástroje, perkusie a spev. Repertoár sa skladá zo známych populárnych, jazzových, swingových skladieb, ktoré sú zaranžované pre takéto obsadenie  orchestra. Pravidelne vystupuje na školských,  verejných koncertoch  a rôznych kultúrnych podujatiach, súťažiach, festivaloch, mestských akciách a pod. Orchester aktívne spolupracuje so známymi osobnosťami, ako sú M. Čekovský, I. Dohovič, M. Plačko a pod. Medzi najkrajšie koncerty patrili vystúpenia na jednom pódiu s big bandom Gustáva Broma orchestera, na záverečnom koncerte Dni mesta Košíc na jednom pódiu s kapelou Lucie, či speváčkou S. Martausovou. Nezabudnuteľné je aj vystúpenie v talkshow Čeky point a spolupráca so sláčikovým orchestrom Musica juvenalis a tiež krásne koncerty v rámci festivalu Šengenský poludník. V školskom roku 2016/2017 oslavoval orchester 10. výročie a pri tejto príležitosti nahral CD s jeho najznámejšími skladbami v Slovenskom rozhlase. Mnohí žiaci, ktorí niekoľko rokov pôsobili v orchestri sa dnes profesionálne venujú hudbe a študujú na konzervatóriách a vysokých školách umeleckého typu. To dokazuje, že orchester plní aj takéto poslanie pri výchove mladých ľudí s umeleckým nadaním.

Umeleckí vedúci: Ján Samsely, Monika Samselyová

Viac na https://zusjantarova.edupage.org/a/klasik-band