Zbor AD LIBITUM bol založený v roku 19+9 pri Bazylyke narodenia v Pszowe. Členmi zboru sú absolventi Hudobného oddelenia Sliezskej
univerzity z Katowic. Zbor získal množstvo ocenení aj na zahraničných aj domácich súťažiach, festivaloch. Účinkoval v Európe, Ázii. Je organizátorom festivalov. Pravidelne spolupracuje s profesionálnymi  orchestrami , s ktorými vykonáva najväčšie a najslávnejšie vokálno- inštrumentálne diela.

Umelecký vedúci a dirigent: Iza Zielecka – Panek

Viac na https://www.facebook.com/ChorKameralnyAdLibitum/about