Gabriela Hübnerová je absolventkou košického Konzervatória pod vedením Ludmily Šomorjaiovej a VŠMU v Bratislave u doc. Magdalény Blahušiakovej. Absolvovala v r. 2004. V roku 2002 sa stala laureátkou medzinárodnej speváckej súťaže M. Schneidera-Trnavského v Trnave, na ktorej obsadila 2. miesto. V tom istom roku absolvovala majstrovské kurzy u Giuseppe Morina v Bratislave, Alaina Nonata a Sarah Meredith v Brne.

Od roku 1997 pôsobí ako sólistka opery Štátneho divadla v Košiciach, kde naštudovala postavy Cherubína (Figarova svadba), Feneny (Nabucco), Sorceress (Dido a Aeneas), Carmen (Carmen), Marcelliny (Figarova svadba) a Isabelly (Talianka v Alžíry). Od roku 2001 hosťuje aj v Opere SND. Bratislavskému publiku sa predstavila v úlohách Tisbe (Popoluška), 3.chlapca a 3.dámy (Čarovná flauta), Oľgy (Eugen Onegin), Gertrúdy (The Players), Dryády (Ariadna na Naxe), Loly (Sedliacka časť), Costanze (Opustený ostrov).

Gabriela Hübnerová je žiadanou interpretkou vokálno – inštrumentálnych diel. Venuje sa i kantátovej a oratoriálnej tvorbe. Pravidelne spolupracuje s poprednými slovenskými a zahraničnými hudobnými telesami: Štátna filharmónia Košice, Štátny komorný orchester Žilina, SKO Bohdana Warchala, Musica aeterna, Trnavský komorný orchester, Česká filharmónia Brno, Komorná filharmónia Praha a Ignacy Jan Paderewski State Philharmonic Bydgoszcz. K jej koncertnému repertoáru patrí Magnificat J. s. bACHA, pERGOLESIHO staat Mater, Omša C dur, Theresienmesse, Paukenmesse, Nelsonmesse, Stabat Mater J. Haydna, Korunovačná omša, Requiem a Missa brevis W. A. Mozarta, 9. Symfónia a Omša Cdur L. van Beethovena, Petite Messe solennelle G. Rossiniho , Vianočné oratórium C. Saint-Saensa, 3.symfónia G. Mahlera, Requiem A. Brucknera a Requiem G. Verdiho. Spolupracovala s významnými dirigentmi: T. Koutník, P. Feranec, S. Vavrínek, O. Lenárd, Z. Muller, B. Koch, U. Schneider, G. Ménesi, E. Colomer, E. Volpe, P. Gatto, A. Parrot, G. Haider. Z režisérov spomeňme: J. Bednárik, Z. Lacková, M. Huba, M. Tarant,  V. Vezník, G. Marss, D. Kaegi. Má za sebou niekoľko zahraničných koncertných vystúpení v Maďarsku, Poľsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku a Brazílii. Takmer pravidelne hosťuje na operných festivaloch v Poľsku, Maďarsku – Sopron, Miskolc, na Medzinárodnom hudobnom festivale P. Dvorského v Jaromericiach nad Rokytnou, a na Festivale starej hudby v Brne.

Medzi jej posledné úspechy patrí spolupráca na koncertnom prevedení opery Mathilde de Guise J. N. Hummela pod taktovkou Didiera Talpaina a poprednými yahraničnými umelcami Pilipom Do, Pierrom – Ivesom Pruvotom a svetovou sopranistkou Iride Martinez. V novej sezóne ŠD Košice sa Gabriela prvýkrát predstaví ako Angelina v novopripravovanej inscenácii opery Popoluška G. Rossiniho.

Viac na: www.hubnerova.sk